Nordvästra Götalands läkarförening yrkade på att Läkarförbundet aktivt ska verka för att fackligt verksamma privatanställda medlemmar ska få likartade förutsättningar som offentligt anställda – vilket även röstades igenom av fullmäktige.

Som det ser ut i dag är det nästintill omöjligt för en privatanställd läkare att få tid till fackligt arbete, enligt föreningen.

– Vi har ett fantastiskt bra utfall i vår medlemsrekrytering förutom just i det privata segmentet. Och det är en ganska stor andel av mina kollegor som det handlar om, sa Fredrik Pellmé som arbetar inom primärvården i nordvästra Götaland. 

Många andra vittnade också om problemet.

– Alla mina medlemmar är privat anställda. Och det är otroligt svårt att få i gång något lokalt fackligt arbete. Det är ingen som numer får ledigt för fackligt arbete, sa Jan Rosén, ordförande i Svenska företagsläkarföreningen.

Läkarförbundets förbundsstyrelse svarade att de kontinuerligt försöker få till en avtalslösning som liknar den som finns för läkare som är anställda i en region eller ett landsting, även för privatanställda läkare. Men hittills har Vårdföretagarna varit kallsinnigt till ett sådant avtal enligt förbundet.