Läkarförbundet ska verka för att vårdplatssituationen på svenska sjukhus förbättras. Det var ett av kraven i en motion från Upplands allmänna läkarförening.

– Vårdplatsbristen är ett av våra största arbetsmiljöproblem. Läkarförbundet måste göra mycket mer än i dag, sade Birgitta Lytsy från Uppsala och Sjukhusläkarna, en av de som talade för motionen.

– Vi gör redan mycket, försvarade sig Staffan Henriksson från CS och pekade bland annat på att vårdplatsbristen är en prioriterad fråga i verksamhetsplanen.

Men Birgitta Lytsy var inte nöjd:

– Jag är arg på CS som behandlar en av våra viktigaste hjärtefrågor så lättvindigt, sade hon.

Bo-Göran Widman från Ångermanland underströk situationens allvar:

– Jag är rädd att vi inte får några nya doktorer alls om det ska fortsätta så här.

Men det fanns också delegater som försvarade CS. Till exempel Björn Hansell från Sveriges yngre läkares förening, Sylf:

– Vårdplatsbristen är en jätteviktig fråga, men jag anser att vi ska ha tillit till CS.

Inför slutomröstningen hade huvudyrkandet i motionen modifierats lite, och lydde nu »att Läkarförbundet verkar än mer kraftfullt än i dag för att vårdplatssituationen på svenska sjukhus förbättras«. Motförslaget från CS var att motionen endast skulle anses besvarad.

Efter en rekordjämn omröstning vann motionens yrkande med 63 röster mot 61. En markering av vårdplatsfrågans vikt för fullmäktige.