Foto: Göran Segeholm

Heidi Stensmyren talade en god stund om vikten av att kvinnor tar plats och tog upp exempel på kvinnor i ledande internationella positioner, Margaret Chan i WHO, Angela Merkel i Tyskland.

– Kvinnor spelar stor roll i styrningen av hälso- och sjukvården. Vi är en kraft att räkna med, det är naturligt att vi tar plats.

Det är dags att ändra på bilden av »duktiga« kvinnor och börja tala om ambitiösa kvinnor, sa hon. Det är viktigt att kvinnor tar plats för att påverka läkarnas arbetsvillkor, och det borde inte finnas någon negativ värdeladdning i det, menade hon. 

– Det enda som kan hända är att man gör fel. Man måste våga!

Hon hoppades att mötets två dagar ska präglas av »konstruktiva diskussioner och en trygg öppenhet« och tog upp några av de utmaningar som sjukvården står inför, frågor som förbundet arbetat med under det gångna året: 

• Styrsystemen. De är alltför detaljstyrande.

• Arbetsmarknaden. Den måste vara öppen så att det går att välja arbetsgivare.

• Regionaliseringsfrågan. »Många landsting är för små. Regeringen avser att jobba snabbt, och vi är med på tåget.«

• Sjukskrivningsprocessen. »Det är dags att vi ror i land den så att det blir en förenklad process.«

• Sjukskrivningarna bland läkare ökar. En pressad arbetsmiljö och vårdplatsbrist utarmar på sikt.

• Medlemsrekrytering. Målet är 90 procents anslutsningsgrad. »Då räcker det inte med jackor och hand-outs.«

Avslutningsvis berömde Heidi Stensmyren förbundets styrelse. Den ställer upp, är heterogen och kreativ.