Som Läkartidningen rapporterat har regionen fått nej i såväl tingsrätten som hovrätten på sin begäran om att få granska läkarens journaler för att se om han begärt för mycket ersättning av dåvarande Landstinget Gävleborg.

Läkaren har hänvisat till patientsekretessen och till att det inte finns något kontrakt som ger regionen rätt att få tillgång till journalerna. Men regionen insisterar på att den måste kunna granska att skattepengar används på rätt sätt och vill nu att Högsta domstolen tar upp fallet.  

– Det är en så principiellt viktig fråga att vi vill få den prövad i högsta möjliga instans, säger regionjuristen Stefan Jakobsson till Arbetarbladet.