– Vi vill att förbundet ska hjälpa till att ta fram bra, stabil lönestatistik som lokalföreningarna kan använda, sa Jonas Ålebring. Foto Göran Segeholm

– Det finns problem med löneutvecklingen för underläkare. Vi ser lönesänkningar när det gäller ingångslöner på vissa håll i landet. Det tror vi kan få effekter för läkarkollektivet i stort, sa Jonas Ålebring, förste vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Det var Sylf som tillsammans med Medicine studerandes förbund och Svenska privatläkarföreningen hade frågan i en motion. »Vi ser med oro på underläkares, och därmed på sikt hela läkarkårens, framtida karriärs- och löneutveckling. Konkurrensen om jobben ökar när större studentkullar examineras och hemvändande läkarstudenter som läst utomlands återvänder. Vetskapen om att konkurrensen är större riskerar att få underläkare att acceptera sämre villkor«, skrev motionärerna.

– Vi vill att förbundet ska hjälpa till att ta fram bra, stabil lönestatistik som lokalföreningarna kan använda, sa Jonas Ålebring.

Läkarförbundet ska därför kartlägga löneutvecklingen för underläkare från läkarexamen till specialistkompetens och ta fram en handlingsplan för hur man ska verka för en god och jämlik utveckling av underläkares löner, beslöt fullmäktige.

I en annan motion yrkade Kvinnliga läkares förening på att frågan om jämställda löner ska prioriteras. KLF påpekar att en kvinnlig läkares totala livslön är cirka en halv miljon kronor lägre än en manlig läkares och vill att förbundet redovisar hur lönestrukturerna ser ut och vad det får för konsekvenser. Fullmäktige röstade igenom detta. Förbundet fick även i uppdrag att analysera kvinnliga och manliga läkares livslöner.