De riktlinjer för läkares arbetsplatser som Läkarförbundets arbetslivsgrupp arbetar med väntas bli klara till hösten, berättade Johan Ljungberg från CS. Foto: Göran Segeholm

2014 antog Läkarförbundets fullmäktige en motion från Upplands allmänna läkarförening, UAL, om att förbundet ska verka för att läkares arbetsplatser utformas så att de uppfyller krav på arbetsmiljö och sekretess.

Diskussionen då handlade mycket om kontorslandskap, som bland annat införts i det nybyggda Psykiatrins hus i Uppsala.

Nu är Landstinget i Uppsala län, som Anna Rask-Andersen från UAL med viss ironi kallade för »pionjärer«, på gång att ta ett steg till och införa så kallade »aktivitetsbaserade arbetsplatser«. Det innebär att man inte har någon fast arbetsplats utan ska välja en plats beroende på uppgiften.

UAL, som stod bakom även årets motion, såg en risk att andra landsting skulle börja tänka i samma banor när det nu pågår ombyggnader och renoveringar på flera stora sjukhus.

– Vi måsta ha en arbetsplats där vi kan arbeta ostört och där ett papper som man lagt där dagen innan ligger kvar, sa Anna Rask-Andersen.

Motionen fick stöd av Anne Engqvist från Stockholms läkarförening.

– Hos oss får nio personer dela på nio kvadratmeter. Jag vet inte om det kallas för kontorslandskap eller inte, men det är oacceptabelt.

CS höll med i sak, men ville att motionen i dess ursprungliga form skulle anses besvarad, eftersom den uppfattades som alltför kategorisk.

– Varje läkares arbete måste anpassas utifrån förutsättningarna och kraven, och vi har svårt att kräva att alla läkare ska ha en enskild personlig arbetsplats. Det beror ju på vilken typ av arbete man har, sa Johan Ljungberg från CS.

Motionen hade dock starkt stöd bland ledamöterna och efter lite justeringar blev man enig om en formulering som fullmäktige sedan biföll.

Johan Ljungberg meddelade samtidigt att de riktlinjer för läkares arbetsplatser som Läkarförbundets arbetslivsgrupp arbetar med väntas bli klara till hösten.