Läkarna varnade för att vården på sjukhuset inte längre är medicinskt säker i en skrivelse till IVO.

– Vissa perioder har vi haft 130 procents beläggning med 3–6 överbeläggningar per vårdavdelning. Vår katastrofplan med stabsläge aktiveras numer regelmässigt, och det är ohållbart att arbeta efter en handlingsplan för medicinska katastrofer för att klara ordinarie vård, sa Arvid Hamrin, en av de 27 specialisterna i internmedicin bakom skrivelsen, tidigare till Läkartidningen.

Nu öppnar IVO ett särskilt tillsynsärende för att granska hur Landstinget Västernorrland hanterar patientsäkerhetsrisker som beror på bemannings- och beläggningsproblem. Landstingets katastrofberedskap ska också sättas under lupp. 

Granskningen görs dels på grund av läkarnas skrivelse, dels på grund av signaler från Arbetsmiljöverket och uppgifter i medierna om patientsäkerhetsrisker till följd av bemannings- och beläggningsproblem.

IVO har också noterat att nära hälften av lex Maria-anmälningarna (18 av 39) som kommit in från landstinget sedan juni 2013 rör patientsäkerhetsrisker och vårdskador som är kopplade till brister i kompetensförsörjningen, personalens kompetens, överbeläggningar och hög arbetsbelastning.

IVO kommer att träffa ledande politiker och tjänstemän i landstinget i juni.

Läs även:

Stabsläge rutin vid Sundsvalls sjukhus