Anders Hernborg. Foto: Privat

Ge oss generisk förskrivning snarast även i Sverige! Så lyder uppmaningen i uppropet, som undertecknats av bland andra ordförandena för Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin, Sfam.

Den som startat uppropet är allmänläkaren Anders Hernborg i Halland. Han beskriver initiativet som »ett litet hugskott«.

– Jag såg ju i samband med Läkaruppropet för något år sedan att det är så pass lite arbete att sätta igång en sådan här grej. Och jag tror att även om det skrivs en massa bra remissvar så får det inte någon vidare mediatäckning. Det här är ett enkelt sätt för varje läkare att visa sitt engagemang, och skulle det bli en framgång tror jag att det skulle skapa lite tryck i debatten.

Som tidigare informationsläkare i Läkemedelskommittén Halland och ledamot i Sfams läkemedelsråd har Anders Hernborg länge varit engagerad i frågan om generisk förskrivning. Han är bland annat kritisk till att Läkemedelsverket inte ordentligt analyserat erfarenheterna från länder som har generisk förskrivning, exempelvis Storbritannien. Han ifrågasätter också Läkemedelsverkets uppfattning att det inte skulle finnas stöd för att sådan förskrivning skulle leda till en förbättrad patientsäkerhet.

– Jag menar att det är rätt så klart att generisk förskrivning i kombination med andra åtgärder – man talar ju om ett generiskt förhållningssätt – skulle minska förväxlingar och dubbelbehandlingar vid generiska utbyten.

Anders Hernborg påminner vidare om att de remissinstanser som har sakkunskap på området menar att det inte finns några oöverstigliga tekniska hinder.

– Vi behöver inte göra om vartenda journalsystem från grunden för att man ska kunna ha generisk förskrivning.

Den aktuella utredningen, som låg klar i början av mars, är den tredje som Läkemedelsverket gjort av generisk förskrivning sedan millennieskiftet. Samtliga gånger har slutsatsen varit att sådan förskrivning inte bör införas. Huvudargumentet i den senaste utredningen är att »det inte kan säkerställas« att ett införande skulle ge en ökad patientsäkerhet.

Utredningen får dock kritik från en majoritet av remissinstanserna, däribland Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Inspektionen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Läkaresällskapet, Läkarförbundet samt stiftelsen Nepi.

Flera av de kritiska remissinstanserna stöder öppet generisk förskrivning. Andra tar inte klart ställning i sakfrågan men anser att utredningen är undermålig och inte ger stöd för slutsatserna.

Länk till uppropet.