I större kommuner, med många platser inom särskilda boenden, skulle det vara önskvärt med egna läkare anställda direkt av kommunen. Detta skulle ge sjukvård av högre kvalitet.

Hälso- och sjukvårdslagen medger dock inte att en kommun anställer sådana läkare. Detta förbud är orimligt om man samtidigt vill verka för bättre sjukvård för de äldre, skrev Mellersta Skånes läkareförening i en motion, där man krävde att Läkarförbundet ska verka för en lagändring.

CS hänvisade till att frågan varit uppe i olika utredningar och yrkade avslag, men fullmäktige valde ändå att ställa sig bakom motionen.