Det är andra gången som Läkarförbundet genomför en enkät bland alla nyutexaminerade läkare. De som svarat på årets enkät har examinerats någon gång under perioden september 2013 till augusti 2014.

Sammantaget ger de nyutexaminerade läkarna sin utbildning snittbetyget 3,89 på en skala där 6 motsvarar en »perfekt« utbildning. Det är lite mer än i undersökningen 2013, då betyget blev 3,74.

Bäst tycker man att läkarutbildningen lyckas med att ge förutsättningar för att söka och värdera information, där snittbetyget är 5 av 6. Bra betyg får utbildningarna också när det gäller att ge förutsättningar att kommunicera och förmedla relevant information till patienter och anhöriga samt att arbeta som läkare.

Sämst tycker de nyutexaminerade läkarna att utbildningen lyckas med att ge dem förutsättningar för att bedriva förbättringsarbete inom vården, där snittet är 3,46. Även när det gäller att ge förutsättningar för att utöva bra ledarskap och för att arbeta sjukdomsförebyggande ger de utbildningen ett lägre betyg.

De svarande har också fått bedöma kvaliteten på kunskapskontrollerna. Här blir betyget strax över 4.

När det gäller de olika lärosätena är det framför allt Linköping som sticker ut. Lärosätet får bäst poäng på 10 av 14 frågor som rör enskilda aspekter av utbildningen. Linköping är också den utbildning som man anser ligger närmast en perfekt läkarutbildning, medan Lund ligger längst ifrån.