Läkaren och brottsoffren har haft en affärsrelation och bakgrunden till misshandeln ska vara ett långvarigt missnöje från läkarens sida över hur den relationen avslutades. Förra sommaren gick läkaren in på vårdcentralen med en påse över huvudet och slog de båda med ett basebollträ.

Läkaren dömdes i såväl tings- som hovrätt för misshandel respektive grov misshandel. I hovrätten fastställdes domen till två års fängelse.

Trots att gärningen saknar samband med yrkesutövningen bedömer Inspektionen för vård och omsorg att det som läkaren dömts för är så pass allvarligt att det påverkar förtroendet för honom och undergräver den tillit som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare. IVO begär därför att HSAN ska dra in hans legitimation.

Allvarlig brottslighet utgör en vanlig orsak till att läkarlegitimationer återkallas. Som Läkartidningen rapporterat var det 9 av totalt 17 återkallade legitimationer år 2013 som drogs in på grund av brott, exempelvis misshandel eller sexuellt utnyttjande.