Ställda inför kravet att genomgå fem års ST väljer många forskande läkare en preklinisk inriktning efter disputationen. Det leder enligt motionen till att den kliniska forskningen går miste om många begåvade personer.

– Vi skulle vilja värna om att de här människorna, som i dag går på prekliniska professurer med tydligt kliniskt innehåll i sin forskning, får en möjlighet att bli specialister och därmed får en starkare ställning nationellt och internationellt, sa Mikael Rolfs från Chefsföreningen under utskottsbehandlingen.

CS yrkade avslag och menade att den kliniska tjänstgöringen under handledning måste pågå under viss tid för att målbeskrivningarnas krav ska kunna uppfyllas. CS tyckte inte att man kunde göra undantag för en viss grupp av läkare.

– Då måste man riva upp tidsramarna och göra ST helt målstyrd, menade Thomas Brännström från CS.

Emma Spak från CS konstaterade att nya regler för ST trädde i kraft så sent som den 1 maj.

– Att då gå ut och verka för att få en förändring i regelverket är orealistiskt. Men vi har haft resonemang med Socialstyrelsen, och om man under en del av den anställningen som är på universitetssidan uppnår mål i ST kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna sig den tiden.