Samtidigt som vårdkostnaderna ökar halkar Sverige efter vad gäller forskningskvalitet, kliniska studier och tillgång till nya behandlingsformer. Den analysen gör Stiftelsen Forska!Sverige, som verkar för bättre förutsättningar för medicinsk forskning och företagande i Sverige, som därför har tagit fram en lista med 14 förslag på åtgärder för att stärka life science i Sverige.

Några av åtgärderna som föreslås är:

  • Karriärtjänster inom klinisk forskning.
  • Krav på att alla delar i vårdens uppdrag utvärderas: behandling, undervisning och forskning.
  • En av regeringen inrättad fond i syfte att avlasta vårdens kostnader för introduktion av innovativa metoder när det gäller läkemedel och medicinteknik.
  • En samordnad satsning på digitalisering inom life science i syfte att patienter, forskare, företag och vårdgivare ska kunna bidra till insamling och användning av data på ett säkert sätt.
  • Utökade satsningar på databanker, biobanker och kvalitetsregister.
  • En nationell satsning på specialiserade forsknings- och behandlingscentra för att Sverige ska bli mer attraktivt att verka i för life sceince-företag.

I arbetet med att ta fram åtgärdslistan har 24 olika organisationer varit med, däribland lärosäten, landsting, sjukhus, branschorganisationer, patientorganisationer, personal- och professionsorganisationer samt policyexperter.