Kostnaden för det sjukhus som nu byggs vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har återkommande diskuterats och väckt starka känslor. När Läkartidningen rapporterade om detta för ett år sedan handlade diskussionen om tillkommande kostnader kopplade till en laboratoriebyggnad.

Nu har Svenska Dagbladet inlett en ny granskning av Nya Karolinska Solna, NKS. I denna kritiseras ännu en gång kostnaderna för sjukhuset. Stockholms läns landsting har svarat med att lägga ut en sammanställning av ekonomin för sjukhuset på sin webbplats. Här summerar landstinget kostnaderna till 18,5 miljarder för att bygga sjukhuset. Till detta tillkommer medicinteknik och annan teknisk utrustning för 4,3 miljarder. Den totala kostnaden för att bygga och utrusta blir därmed 22,8 miljarder kronor, enligt landstinget.