Att få sin utländska utbildning bedömd av Socialstyrelsen tar elva månader .

 – I dag är handläggningstiderna alldeles för långa och många gånger en flaskhals för sjukvårdspersonal med utländska utbildningar och legitimationer. Med den här åtgärden kan vi snabbare få människor i arbete, vilket alla tjänar på, inte minst sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

De långa handläggningstiderna har fått många att reagera. Tidigare i år skickade tio fackförbund, bland dem Läkarförbundet, en skrivelse till Socialstyrelsen med krav på åtgärder. Om situationen inte kan lösas med befintliga resurser måste Socialstyrelsen begära mer pengar från regeringen, skrev fackförbunden.

Myndighetens generaldirektör Lars-Erik Holm svarade dem att den stora ökningen ansökningar från tredjelandsutbildad hälsopersonal kommit som en överraskning. Under andra halvan av förra året ökade antalet ansökningar med 38 procent, och ansökningarna har fortsatt strömma in i samma takt.

Hans bedömning är att tio nya utredare och jurister behövs för att korta vägen till det första prövningsbeslutet, vilket Socialstyrelsen har framfört i budgetunderlaget för 2016–2018.

Och nu får alltså myndigheten ett efterlängtat tillskott. Målet med de 10 miljonerna är att under 2015 halvera den genomsnittliga handläggningstiden. Socialstyrelsen ska även undersöka om rutinerna kan effektiviseras. För pengarna beräknas ungefär tio handläggare kunna anställas.

Men Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen, säger till SVT att det är tveksamt om det är möjligt att nå målet ändå.

– Det är en stor utmaning. Vi ser ju att ansökningstillströmningen, är lika stor så jag är inte säker på att vi kommer att klara det. Det här extra tillskottet är den enda möjligheten att ens försöka, säger hon.

Regeringen har sedan tidigare i år redan lagt 8,6 miljoner kronor för att snabba på vägen till svensk legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal utanför EU/EES. De ska användas till Socialstyrelsens arbete med att validera utländsk utbildning genom medicinska kunskapsprov och kurser. Totalt har regeringen alltså lagt 18,6 miljoner kronor under året på att korta handläggningstiderna.