Den dåvarande borgerliga majoriteten avfärdade under förra mandatperioden tanken på att samla den mest högspecialiserade universitetssjukvården i regionen i ett nytt sjukhus mellan Malmö och Lund. Ytterligare profilering mellan sjukhusen i Lund och Malmö var den inriktning man valde i stället.

Men efter att regionen fått nytt styre och kalkyler visat att det skulle bli nästan lika dyrt att bygga om och rusta upp de befintliga sjukhusen gjorde storsjukhustanken comeback för några månader sedan.

En förstudie genomfördes som pekade ut en rad fördelar med att bygga nytt, och majoriteten hade gärna velat gå vidare med mer grundlig utredning.

Men nu ger, enligt Sydsvenskan, Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna besked om att de kommer att rösta mot ett sådant förslag. I det läget bedömer regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) att det inte är någon idé att gå vidare.

Uppdraget till Skånes universitetssjukhus blir nu att utreda vad som ska ligga i Malmö och vad som ska ligga i Lund. Bland annat är en tanke som förts fram att göra Lund till ett renodlat cancersjukhus.