Obduktionsfrekvensen i Sverige har minskat drastiskt. I början av 1970-talet obducerades omkring hälften av alla som avled på sjukhus, men i dag obduceras bara cirka 10 procent. Detta medför bland annat att kvaliteten i Dödsorsaksregistret har minskat, eftersom läkare inte sällan tvingas gissa vilken orsak som låg bakom dödsfallet.

Det här påtalades i en motion från Sjukhusläkarna och Privatläkarföreningen, som vill att Läkarförbundet ska ta upp saken med berörda myndigheter och kräva åtgärder. Såväl CS som fullmäktige ställde sig bakom förslagen.