Skillnaden mellan 2015 och 2016 års budget förklaras till största del av ökade kostnader för facklig och professionell verksamhet 2016 (119 miljoner mot 112,7 2015) samt minskade intäkter i fastighetsrörelsen (22,5 2016 mot 25,1 2015).