Det mest effektiva inslaget i kampanjen är de drygt 300 attiyd-ambassadörerna, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som föreläser, framträder i medierna och utbildar personal.

Enligt de ursprungliga planerna skulle Hjärnkoll pågå under fyra år, 2011–2014. I höstas beslöt regeringen att förlänga kampanjen med ett halvår, och enligt det nya beslutet ska den pågå under hela 2015. Även därefter är det viktigt att påverka attityderna till psykisk ohälsa, konstaterar regeringen, men väntar med att slå fast formerna för detta tills man gjort en bred översyn över psykiatrin.

Hjärnkoll drivs av Myndigheten för delaktighet, MFD, tillsammans med patient- och anhörigorganisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.