Bakgrund är att de riktade statsbidragen (så kallade specialdestinerade statsbidrag) inom hälso- och sjukvården har ökat de senaste åren, trots att det funnits en vilja att gå åt motsatt håll. Förra året betalades ungefär 27,5 miljarder kronor ut till landstingen genom olika riktade bidrag.

Statskontoret pekar på att fler olika instanser har uppmärksammat att det uppstår problem i landstingen på grund av de riktade statsbidragen.

En risk som nämns är att landstingens egna prioriteringar trängs undan och att styrningen kan bli »oförutsägbar och ryckig«. En annan att det är svårt att utvärdera hur bidragen egentligen påverkar vårdverksamheterna.

Resultatet av granskningen ska presenteras våren 2016.