Detta fungerar dock bara om den positiva bilden stämmer med verkligheten, understryker Ola Bergstrand:

– En bra arbetsmiljö är det som betyder mest för att rekrytera AT-läkare och få dem att stanna kvar, säger han. Det är inte bara AT-läkarna själva som ska ha en bra arbetsmiljö, utan alla anställda på vårdcentralen. Då skapas förutsättningar för en positiv spiral.

Ola Bergstrand är specialist i allmänmedicin och verksamhetschef för vårdcentralen i Löddeköpinge i Skåne. Där har han lyckats vända situationen från djup kris till nästan full läkarbemanning. Samtidigt har han skrivit några rapporter om bemanningskrisen i primärvården. En om hur man ska öka antalet läkare i primärvården i Skåne (se LT nr 21/2013), och en där han specialgranskar vårdcentraler som är goda exempel, så kallade »gröna öar« (se LT nr 49-50/2014).

Nu har han kommit med en ny rapport, som precis har publicerats och kan laddas ner från Region Skånes webbplats. Den här gången är infallsvinkeln hur man lockar AT-läkare till en framtid i primärvården.

Bakgrunden är den dramatiska personalsituationen i primärvården, både i Skåne och i Sverige i stort. Redan i dag råder en uttalad brist på specialister i allmänmedicin – och de närmaste tio åren kommer drygt hälften av dagens specialister att gå i pension.

I rapporten går Ola Bergstrand igenom en rad olika metoder för att »fylla på« med allmänläkare, och säger att alla måste prövas. Men det som på sikt kommer att ge det största tillskottet är att rekrytera unga läkare till en ST i allmänmedicin, fastslår han. AT-tjänstgöringen är ett naturligt tillfälle att locka unga läkare till primärvården.

Huvuddelen av rapporten är en lista med handfasta råd och tips om hur man ska ta hand om AT-läkare på vårdcentralerna på bästa sätt. Det handlar om sådant som hur man förbereder en AT-placering, hur introduktionen kan gå till och vad man ska tänka på vid schemaläggning (se vidare nedan).

– Vissa saker kan verka rätt självklara, säger Ola Bergstrand. Men det är viktigt att ha helheten klar för sig.

Han föreslår att man tar kopior på rapporten och diskuterar den på vårdcentralerna:

– Man kan gärna diskutera den punkt för punkt: Vad kan vi göra mer för att skapa goda förutsättningar för AT-läkarna?

Ola Bergstrands tips för att ta hand om AT-läkare på vårdcentralen, urval.

Förmedla en positiv bild

Utbildningsläkare måste se att det finns en potentiell framtid i primärvården och förutsättningar för att få en god arbetsmiljö. Specialister och övriga medarbetare på vårdcentralen bör göra sitt yttersta för att lyfta fram det positiva med att arbeta i primärvården.

Förbered AT-placeringen

Etablera kontakt med AT-läkaren i god tid innan placeringen, och förmedla att ni ser fram mot att AT-läkaren ska börja hos er.

Varje AT-läkare är unik

Våga redan tidigt ställa frågan: »Hur skulle du vilja ha det under din AT-placering hos oss för att det ska bli så bra som möjligt«? Visa stor lyhördhet och individanpassa önskemål om arbetstider, introduktion, schemaupplägg med mera.

 AT-läkaren är en viktig kugge

Förmedla att AT-placeringen har stort fokus på utbildning, men poängtera samtidigt att utbildningsläkarna är en viktig del av verksamheten och nödvändiga för att verksamheten ska fungera.

 Expedition och undersökningsrum

De flesta AT-läkare föredrar att ha ett separat undersökningsrum. Däremot kan man gärna låta två eller flera dela på samma expedition, med var sitt separata undersökningsrum. Det skapar möjlighet till kollegial dialog.

 Snabba svar på frågor

Gör det möjligt för erfarna läkare att svara på frågor från AT-läkaren relativt omgående. Vissa enheter löser den med en namngiven »frågedoktor« som inte är bunden av pågående patientbesök. Andra genom att samtliga läkare har öppna dörrar.