Det är vissa cefalosporiner och koncentrerade elektrolyter som nu börjar levereras i förpackningar som är särskilt utformade för att minska risken för felhantering och förväxling. Initiativet kommer från nätverket Samverkan för säker vård, som består av Sveriges Kommuner och landsting, Patientförsäkringen LÖF, Vårdföretagarna, Läkarförbundet, Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och Kommunal. I projektet har man samarbetat med bland andra Läkemedelsverket och Läkemedelsindustriföreningen.

Det handlar inte om en fullständig standardisering; förpackningarna kommer fortfarande att se olika ut beroende på tillverkare. Designen är dock utformad enligt vissa enhetliga principer för att minska riskerna när man övergår från en tillverkare till en annan. Det handlar bland annat om att

  • det generiska namnet skrivs större och på en mer framträdande plats än varunamnet
  • information placeras på förpackningen på ett standardiserat sätt
  • olika styrkor av samma läkemedel markeras med färgplattor i olika färg, och
  • högriskläkemedel och läkemedel som ska spädas får särskilda standardiserade varningsmarkeringar.

Standarden har utarbetats efter en enkät till chefläkare, läkemedelskommittéer och upphandlingschefer om vilken typ av nationell standardisering som är mest önskvärd.

Alla 21 landsting är med på upphandlingen. 14 landsting kommer redan i år att börja använda de nya förpackningarna, medan resten av kommer att hoppa på när nuvarande upphandlingar löper ut. Enligt Pelle Gustafson, chefläkare på Patientförsäkringen LÖF och en av Läkartidningens medicinska redaktörer, var det ett önskemål från läkemedelsindustrin att det skulle bli en nationell upphandling.

– Man ville inte ta kostnaden för att ta fram nya förpackningar om det sedan bara blev två landsting som köpte.

Beslutet att genomföra försöket fattades redan 2012. Att det tagit tid att sjösätta det beror enligt Pelle Gustafson på att landstingen inte haft någon vana av gemensamma upphandlingar.

– En trevlig bieffekt är att man nu har en organisation för att kunna göra de här upphandlingarna tillsammans.

Om fyra år ska projektet utvärderas, och om det faller väl ut är tanken att principerna ska användas på fler förpackningar.