Thomas Zillings motion om tjänstepensioner ledde till en lång debatt. Foto: Göran Segeholm

Thomas Zilling från Sjukhusläkarna hade skrivit en motion om tjänstepensioner tillsammans med Sveriges äldre läkare. Ett ämne som ledde till en lång diskussion.

Han ville att förbundsstyrelsen dels skulle fundera på att skapa ett instrument för att hjälpa medlemmar födda 1986 och senare (som omfattas av det nya pensionsavtalet) att få en överblick över sin kommande tjänstepension, dels skulle överväga att göra en särskild informationsinsats till medlemmar som närmar sig de sista nio åren före pensionering, eftersom just de åren är av särskilt stor betydelse för utfallet av tjänstepensionen. 

– Tjänstepension är väldigt komplext och svårt. Vi kan inte göra så mycket åt de avtal vi har. Men det är däremot viktigt att våra medlemmar har en insikt och kunskap i vad det innebär för pensionen att gå ned i tjänst eller jobba halvtid på sjukhuset i Lund och halvtid på specialisthuset i Eslöv, sa Thomas Zilling.

Förbundsstyrelsen svarade att man anser att frågan redan i dag är prioriterad och att man informerar medlemmarna på flera olika sätt. Styrelsen hänvisade även till att det redan finns ett bra instrument, nämligen MinPension.se.

Men i fullmäktige framkom det att alla inte var nöjda med det. Många tyckte att det var svårt att hitta individuell, aktuell och bra information om tjänstepensionen. Motionen fick därför starkt stöd, bland annat från Sveriges yngre läkares förening och Medicine studerandes förbund.

– Vi tycker att det saknas lättillgänglig och mer specifik information. Jag har varit inne på förbundets egen hemsida och jag tycker att informationen är ganska knapphändig. Dessutom tar det tar fem minuter att ens hitta informationen, sa Frida Kareliusson, vice ordförande i MSF.

Efter en del justerande – bland annat med en hjälpande hand från MSF – bifölls motionen. Läkarförbundet fick i uppgift att samla och sprida information för att hjälpa medlemmar som är födda 1986 eller senare att få en överblick över kommande tjänstepension, samt överväga om en särskild informationssatsning till medlemmar som närmar sig karriärens sista nio år bör göras.