– När den nya modellen infördes i Danmark var den kontroversiell. I dag är det nästan inga läkare som ifrågasätter modellen längre, sade Lars Nevander från Sjukhusläkarna. Foto: Göran Segeholm

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting, bland annat när det gäller väntetider till utredning och behandling. Därför ville Sjukhusläkarna och Privatläkarföreningen i en motion att Sverige ska ta efter den danska modellen, där man utvecklat föreskrifter med tvingande tidsramar för vård av de olika cancersjukdomarna.

– När den nya modellen infördes i Danmark var den kontroversiell, sade Lars Nevander från Sjukhusläkarna. Men nu, efter åtta år, ser man dramatiska förbättringar av resultaten. I dag är det nästan inga läkare som ifrågasätter modellen längre.

CS höll med i sak, men framhöll att det pågår en process i Sverige för att korta väntetiderna i cancervården. Man ville först se vad denna kan ge innan man lägger fram nya krav, något som också fullmäktige ställde sig bakom.