Därmed är möjligheterna små att i domstol kunna bevisa att en överträdelse skett, anser kammaråklagare Malin Löfgren i en motivering av beslutet.

Strax före jul avslutade åklagaren den del av utredningen där brottsmisstanke hade riktats mot nio chefer, varav flera läkare, inom Landstinget Västernorrland. Rättsprövningen har gällt totalt 6 000 timmars övertid för ett 60-tal läkare fram till årsskiftet 2013/2014.

Bo-Göran Widman, ordförande i Ångermanlands läkarförening, berättar att ärendet tog en ny vändning i februari när läkarföreningen nådde en överenskommelse med arbetsgivaren.

– Avtalet reglerar straffavgifter för de övertidsuttag som varit i strid med avtal och med ersättning till läkarföreningarna i både Ångermanland och Medelpad. Arbetsgivaren försäkrar också att man ska värna de avtal som visserligen funnits tidigare men som man då inte följt. En del av överenskommelsen är också en utökad satsning på AT-tjänster i Sollefteå och Ångermanland.

Tre månader har gått – håller avtalet?

– Ja, hittills ser det bra ut. Det viktiga för oss har varit att kunna reglera den övertid som varit och komma fram till en modell för framtida övertid som båda parter kan jobba efter, säger Bo-Göran Widman.

Läs tidigare artiklar:

Inget åtal för brott mot arbetstidslagen i Västernorrland

Sex landstingschefer delgivna misstanke om brott

Åtal hade inte varit aktuellt med nuvarande lagstiftning

Sex landstingschefer delgivna misstanke om brott