Råden riktar sig till alla som vill bromsa antibiotikaresistensen, såväl vårdpersonal som det civila samhället och lärare och beslutsfattare. Innehållet i den webbaserade verktygslådan kommer att uppdateras löpande.

Tanken är att den ska fungera som bank, där erfarenheter och goda råd finns samlade. Här finns exempel som Thailands kampanj »Antobiotics smart use«, implementeringen av ett övervakningsprogram i Australien samt Hollands insater för att förbättra hygienen och använda mindre antibiotika i djurhållningen.

När det gäller Sverige finns en beskrivning av det svenska arbetet med frågan, där bildandet av Strama på 1990-talet lyfts fram särskilt.