2010 bildade allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin en arbetsgrupp, Allmänläkarrådet, och skrev ett manifest med rubriken »Nu är det dags för förändring – Vi ska ha Sveriges bästa primärvård!« till landstingspolitikerna. 

Manifestet skrevs efter att flera läkare slagit larm om att patientsäkerheten var hotad på flera vårdcentraler på grund av läkarbristen. Ett av kraven var att ingen distriktsläkare skulle ha fler än 1 500 patienter listade hos sig.

– Allmänläkarrådet arbetar på en mer ideologisk bas. Manifestet består av våra tankar om hur man bygger en bra primärvård utifrån patientens perspektiv, säger Ann-Marie Terner, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Örebro.

Deras tankar fick god respons hos politikerna, enligt Ann-Marie Terner. 

2011 jublade allmänläkarna i Örebro. Det dåvarande landstinget hade skjutit till 53 miljoner för att rekrytera nya distriktsläkare. Målet för den närmsta tioårsperioden var tydligt: Primärvården i länet ska bli landets bästa. 

I dag, fyra år senare, har de glada tongångarna tystnat.

– Vi är definitivt inte där kan man konstatera. Vi har långt kvar till landets bästa primärvård, säger Ann-Marie Terner.

Men målet kvarstår. Rådet, som jobbar på uppdrag av Svensk förening för allmänmedicin och Distriktsläkarföreningen, arbetar dock med ett nytt manifest.

– Än så länge har det bara varit diskussioner om vad som står på vår önskelista för att uppnå en bra primärvård för våra patienter, men vi räknar med att presentera manifestet till hösten. Anledningen till att det blivit en omstart är att regionstyrelsens ordförande bett om våra synpunkter.