Danska Läkartidningen, Ugeskrift for lœger, har inför valet publicerat en kartläggning av de danska läkarnas partisympatier och jämfört dem med befolkningen i stort. Siffrorna är baserade på en opinionsundersökning som Lægeforeningen har gjort.

Bilden som framkommer är tydlig – de danska läkarna röstar rött. Det röda blocket får 50 procent av läkarnas röster, det blå 24 procent. 26 procent av läkarna har inte bestämt sig eller vill inte svara.

Socialdemokraterna får cirka 27 procent av läkarnas röster, vilket är en något högre andel jämfört med befolkningen i stort. Men allra mest utmärker sig läkarnas stöd för det vänsterliberala Det radikale venstre. Drygt 20 procent av läkarna i opinionsundersökningen säger att de ska rösta på partiet, bland befolkningen i stort får partiet knappt fem procent.

Även Det konservative folkeparti, som ingår i det blå blocket, har starkare stöd hos läkare än väljare i allmänhet.

Det omvända råder för Venstre, som är ett liberalt högerparti. 10 procent av läkarna stödjer partiet, medan partiet har betydligt starkare stöd bland hela befolkningen – 20 procent.

Det invandrarkritiska Danskt folkeparti är inte heller särskilt populärt bland läkarna. De får knappt 3 procent av läkarnas röster, men 18 procent av befolkningens. 

När det gäller kvinnliga och manliga läkare framkommer tre skillnader. Fler kvinnliga läkare uppger att de inte bestämt sig för var de ska lägga sin röst. Färre kvinnliga läkare röstar även på Danskt folkeparti och det liberala högerpartiet Liberal Alliance.