Alla särskilda läkemedel ska som huvudregel bara få förskrivas elektroniskt framöver, enligt föreslaget. Syftet är att försvåra manipulering eller förfalskning.

Runt 3 200 recept på särskilda läkemedel skrivs fortfarande ut på pappersblanketter varje månad. Enligt Läkemedelsverket är det inte ovanligt att de manipuleras. Branchorganisationen Svensk Apoteksförening har hittat cirka hundra fall av manipulering under en halvårsperiod.

– En vanlig form av manipulering är att den »etikett« som klistras på receptet vid en expediering rivs bort så att det ser ut som om receptet inte är expedierat. Det förekommer även att patienten ändrar volymen förskrivna läkemedel, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

I dag saknas ett webbaserat ordinationsverktyg som är tillgängligt för alla förskrivare. Tills det är på banan föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att alla pappersrecept på särskilda läkemedel måste förvaras på apoteket efter att patienten gjort det första uttaget.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen vill dock hålla ett fönster öppet för vissa undantag från kravet att recepten ska skrivas ut elektroniskt. Men det handlar bara om mycket speciella omständigheter, exempelvis att det är strömavbrott, särskilt brådskande eller att patienten saknar svenskt personnummer. 

Läs mer:

Pappersrecept kan slopas för narkotikaklassade läkemedel