28 läkare anmälde att de drabbats av en arbetsolycka med sjukfrånvaro förra året. 21 av dem var kvinnor. 

När det gäller anmälda arbetssjukdomar var det också vanligare bland kvinnor. Av de 36 fall som rörde läkare 2014 var 24 kvinnor.

Arbetssjukdomar, framför allt de som orsakats av psykosociala problem, fortsätter att öka totalt sett i Sverige visar Arbetsmiljöverkets årliga rapport om arbetsskador. För första gången är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken till att kvinnor blir sjuka av sitt jobb.

Antalet arbetssjukdomar har stigit de senaste fem åren. Under 2014 anmäldes 2,6 arbetssjukdomar per 1 000 förvärvsarbetande. Bland kvinnor ökade arbetssjukdomarna med 8 procent förra året, för män med 5 procent. Den vanligaste orsaken är belastningsfaktorer.  Men den anledning som är näst vanligast – och som ökar mycket snabbt – är organisatoriska eller sociala faktorer. Här har en ökning med 70 procent skett sedan 2010.

Arbetsmiljöverket arbetar med att ta fram en ny föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö. Planen är att den ska börja gälla i höst. Föreskriften ska bland annat innehålla regler om arbetsbelastning, arbetstider och konflikter.

I hälso- och sjukvården anmäldes totalt 1 086 arbetsolycksfall förra året, varav 305 ledde till mer än två veckors sjukdagar. 890 arbetssjukdomsfall anmäldes samma år, varav 268 ledde till mer än två veckors sjukskrivning. Branschen ligger något högre än rikssnittet, med 3 anmälda arbetssjukdomar per 1 000 arbetare. Vanligaste orsaken var organisatoriska/sociala faktorer, följt av belastningsfaktorer.

56 fall då chefer inom vård och omsorg drabbats av arbetssjukdom anmäldes förra året, vanligaste orsaken var organisatoriska/sociala faktorer. Bland cheferna anmäldes även 38 fall av arbetsolyckor. Arbetsmiljöverket granskar just nu arbetsbelastningen för första linjens chefer inom hälso- och sjukvården (LT nr 10/2015).

Dödsolyckorna var något fler 2014 jämfört med 2013. 53 människor miste livet på grund av sitt arbete förra året. 7 utländska medborgare som arbetade i Sverige dog i samband med sitt arbete.

När det gäller antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro syns däremot en positivare trend – efter flera års ökning minskade de anmälda olyckorna med 1,5 procent mellan 2013 och 2014.

Anmälda arbetssjukdomsfall bland läkare

2010    32 (17 män och 15 kvinnor)

2011    24 (10 män och 14 kvinnor)

2012    21 (9 män och 12 kvinnor)

2013    28 (9 män och 19 kvinnor)

2014    36 (12 män och 24 kvinnor)

 … varav allmänläkare

2010    statistik saknas

2011    11 (4 män och 7 kvinnor)

2012    11 (4 män och 7 kvinnor)

2013    18 (6 män och 12 kvinnor)

2014    16 (2 män och 14 kvinnor)

 … varav specialistläkare

 2010    statistik saknas

2011    13 (6 män och 7 kvinnor)

2012    9 (5 män och 4 kvinnor)

2013    10 (3 män och 7 kvinnor)

2014    20 (10 män och 10 kvinnor)

Källa: Arbetsmiljöverkets rapport »Arbetsskador 2014«

Anmälda arbetsolyckor bland läkare

2010    34 (11 män och 23 kvinnor)

2011    29 (8 män och 12 kvinnor)

2012    22 (9 män och 13 kvinnor)

2013    21 (15 män och 6 kvinnor)

2014    28 (7 män och 21 kvinnor)

… varav allmänläkare

2010    statistik saknas

2011    16 (6 män och 10 kvinnor)

2012    9 (3 män och 9 kvinnor)

2013    8 (7 män och 1 kvinna)

2014    16 (4 män och 12 kvinnor)

 … varav specialistläkare

2010    statistik saknas

2011    13 (2 män och 11 kvinnor)

2012    12 (6 män och 6 kvinnor)

2013    13 (8 män oh 5 kvinnor)

2014    11 (3 män och 8 kvinnor)

Källa: Arbetsmiljöverkets rapport »Arbetsskador 2014«

Om rapporten

Rapporten omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – som inträffat år 2014 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan.
Många arbetsskador anmäls långt efter att de inträffat. Därför är uppgifterna i rapporten preliminära. De bygger på de anmälningar om arbetsskador som har registrerats och bearbetats till och med första kvartalet 2015.