Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna, Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, Emma Spak, Sveriges yngre läkares förening, och Annelie Nordström från Kommunal. Foto: Ola Torkelsson

Bredvid varandra på podiet stod fem fackliga ordförande: Heidi Stensmyren från Läkarförbundet, Sineva Ribeiro från Vårdförbundet, Annelie Nordström från Kommunal, Stefan Jutterdal från Fysioterapeuterna och Emma Spak från Sylf, Sveriges yngre läkares förening.

– Det är en viktig markering att vi står här tillsammans, betonade Emma Spak, och riktade en utmaning till arbetsgivarna inom vården att bli goda föredömen. I dag finns det yngre läkare som överväger att byta yrke för att de inte kan ge jämlik vård, sade hon.

Regeringen har satt upp målet att sluta alla påverkbara hälsoklyftor på en generation. Närmast ansvarig för genomförandet är Gabriel Wikström, som är minister för både sjukvård, folkhälsa och idrott.

Ett av syftena med att sätta ett så ambitiöst mål var att få igång en bred diskussion, sade han på seminariet:

– Hur ska just vår sektor kunna bidra? Sådana diskussioner hoppades jag på. Och när jag reser runt i landet har jag sett, att de som är mest entusiastiska är vårdens professioner. Äntligen sätts vårt arbete in i ett större sammanhang, säger man till mig.

Ska man nå målet att sluta hälsoklyftorna räcker det inte med folkhälso- och sjukvårdspolitik, betonade Gabriel Wikström. Vad som görs på andra sektorer som skolan, arbetslivet eller miljöarbetet är minst lika viktigt. Men hälso- och sjukvården kan göra mycket för att stödja andra grupper, sade han:

– Då betyder det mycket att mål som gäller hälsa diskuteras även utanför professionerna. Det hjälper till att skapa entusiasm som är avgörande för om vi ska lyckas.

Efter inledningarna hölls gruppdiskussioner med en rad inbjudna tungviktare från Vårdsverige. Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, Sveriges Kommuner och landsting, framhöll 1960-talets trafikpolitik som en förebild. Bilolyckorna ökade i takt med biltrafiken. Man samlade all expertis, gick igenom situationen, och lyckades vända utvecklingen.

Anders W Jonsson (C), läkare och ledamot i Socialutskottet, var optimistisk:

– Sverige har redan många bra verktyg för en bättre folkhälsa: MVC, BVC, tandvård för barn och så vidare. Som läkare kan vi använda vår medicinska kompetens, till exempel genom att ta upp livsstilsfrågor vid läkarbesöken.