Varför behövs detta?

– Det är sjukhusdirektören Melvin Samsom som personligen tycker att vi måste vara säkra på att kunna fånga upp även sådant som man inte vill stå för med namn, missförhållanden och annat som inte kommer med i de vanliga avvikelsesystemen, säger sjukhusets presschef Klas Östman.

Har ni fått indikationer om att man inte vågar rapportera om missförhållanden?

– Nej, inte direkt. Men eftersom vi är en så stor organisation är det inte orimligt att ha en sådan funktion. I bästa fall behövs den inte.

Visselblåsarfunktionen infördes i förra veckan. Medarbetarna kan via en extern webbsida skicka in anonyma rapporter om missförhållanden när de inte vill använda sjukhusens vanliga rapporteringsvägar. Uppgifterna vidarebefordras därefter till en liten grupp inom sjukhuset. Enligt Klas Östman består den av HR-chefen, chefsjuristen och internrevisor på KS. 

– De tittar på om och hur man ska gå vidare. Rör uppgifterna något av deras egna ansvarområden är de däremot naturligtvis inte med i bedömningen.

Hur skyddas visselblåsarna?

– De kan känna sig väldigt trygga, de behöver inte överhuvudtaget uppge något namn. Informationen är krypterad och lösenordskyddad. Personen som larmar får en kod så att de kan följa vad som händer med ärendet.

Funktionen sköts av en extern part, Whistleblowing centre. Varför har ni valt den lösningen?

– Det är just för att personalen ska känna sig så säker som möjligt på att deras anonymitet garanteras, säger Klas Östman.