I juni tog Läkarförbundet initiativ till ett seminarium med titeln »Framtidens läkarintyg – hur når vi dit?«, där Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och landsting, Inera, Mementa AB, Region Jönköpings län och Landstinget i Uppsala län deltog.

Det handlade dels om läkarintygen i sjukförsäkringen, dels om andra intyg som läkare utfärdar.

Syftet var att berätta om förbundets idéer och ge de inbjudna gästerna en möjlighet att berätta om hur de arbetar med frågan samt starta en diskussion om framtidens läkarintyg.

Läkarförbundet vill att intygen ska utgå från tre principer: patientcentrering, kunskapsstöd och rättsäkerhet. Intygen ska vara flexibla och principen är att det ska gå enkelt om det handlar om enkla fall. Det ska också finnas en snabb tillgång till kunskapsstöd, och förbundet vill uppmuntra patienterna att göra så mycket som möjligt på egen hand. 

I diskussionerna mellan aktörerna var de flesta eniga om att antalet intyg som utfärdas av läkare bör kunna minskas. Många såg även ett behov av ett gemensamt IT-baserat stöd där samma språk används. 

Läs mer här.