De nya läkemedlen mot hepatit C är effektiva, men har hittills varit så pass dyra att TLV begränsat subventionen till de svårast sjuka: patienter med fibrosstadium F3 och F4, patienter som genomgått organtransplantation samt patienter som fått sjukdomar på andra organ till följd av hepatit C-infektion.

Men efter att fler produkter kommit in på marknaden har priserna sjunkit. Det har dessutom träffats avtal om riskdelning mellan landsting och tillverkare. Sammantaget gör det att TLV nu beslutat att även patienter med fibrosstadium F2 ska få tillgång till subventionerad behandling. Det betyder att ytterligare 5 000 av totalt 40 000 patienter med hepatit C nu får tillgång till effektiva läkemedel.

TLV:s tidigare beslut att inte låta fler patienter få del av de nya läkemedlen kritiserades av bland andra Hans Rosling, professor i global hälsa vid Karolinska institutet, som menade att det var olagligt.