Det meddelade prorektor Anders Malmberg vid öppningen av det internationella mötet Uppsala Health Summit den 2 juni. Målet är att centret på sikt ska bli en regional, nationell och internationell kunskapsresurs och mötesplats med bättre samlokalisering av den kompetens som finns i Uppsala.

Bakgrunden är att universitetet under våren genomförde en kartläggning som visade att det i Uppsala finns tvärsektoriell kompetens inom antibiotikaresistensområdet. Förutom grundforskning inom läkemedel, mikrobiologi och antibiotikaresistens finns forskning inom diagnostik, nya ekonomiska modeller, juridik, zoonoser, klinisk forskning, etik, global hälsa, hållbar utveckling, beteende och lärande, enligt ett pressmeddelande. Kompetens finns också inom företagande, informationsspridning och opinionsbildning.

– Det gäller inte bara universitetet utan hela Uppsala som stad. Förutom duktiga forskare finns det ett flertal företag, myndigheter och nätverk som alla jobbar med frågor kring antibiotikaresistens. Här vill vi skapa en bättre samverkan, förklarar Stellan Sandler, vicerektor medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Han nämner bland annat det internationella nätverket ReAct med Otto Cars i spetsen, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet. En bred samverkan med dessa aktörer är viktig för att stärka antibiotikaforskningen ytterligare.

Uppsala Antibiotics Center, UAC, ska delas in i två plattformar. Den ena kommer att fokusera på biologin kring nya antibiotika och resistensutveckling, medan den andra kommer att fokusera på ansvarsfull antibiotikaanvändning.

– Inom varje plattform blir det många delprojekt. De kommer att handla om allt ifrån nya affärsmodeller för antibiotikautveckling till hur vi bevarar effekten av existerande antibiotika. Informationsinsatser och opinionsbildning är andra centrala delar, säger Stellan Sandler.

En viktig del av det nya centrets arbete blir att utbilda en ny generation forskare.

– Vi satsar ungefär tio miljoner kronor på UAC, varav merparten går till rekryteringen av nya duktiga doktorander. Vi startar rekryteringsprocessen omgående och räknar med att komma igång ordentligt med verksamheten under 2016, säger Stellan Sandler.