– Det är glädjande att tillgången till behandling ökat så att fler kan få hjälp tidigt. Det här visar att det nu finns en bra tillgång till vård i landstingen, tvärtemot vad många tror, säger Hans Karlsson, avdelningschef på SKL, i ett pressmeddelande.

I rapporten redovisar landstingen hur många behandlingar de har gett inom kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) samt multimodal rehabilitering (MMR) som ges till patienter med segdragna smärttillstånd i nacke, axlar eller rygg.

Förra året fick drygt 50 000 personer KBT-behandling – en ökning med 94 procent jämfört med 2009. Ökningen beror på att landstingen har utbildat egen personal eller upphandlat kompetensen

Tio landsting uppger att tillgången på KBT-behandling i primärvården är god eller relativt god. 11 landsting anser sig dock behöva öka tillgången till KBT-behandling.

Region Skåne och Västra Götalandsregionen har flest behandlade patienter i förhållande till befolkningen. Region Örebro län och Region Jämtland Härjedalen har minst antal behandlade patienter.

Tillgången till MMR har i sin tur ökat med 49 procent sedan 2009. 13 av 21 landsting säger sig ha god eller relativt god tillgång till rehabiliteringsmetoden, åtta landsting vill ha ökad tillgång.

IPT-behandling är fortfarande ovanligt. 2014 utfördes drygt 1 000 behandlingar, vilket bara är 2 procent av den totala mängden behandlingar som utfördes förra året inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Rehabiliteringsgarantin

Sedan 2008 har SKL en överenskommelse med Socialdepartementet som syftar till att kvinnor och män i åldern 16–67 år med långvarig diffus smärta och/eller måttliga till medelsvåra ångestsyndrom, depression eller stress ska få ökad tillgång till behandlingar och rehabilitering för att snabbare komma tillbaka efter en sjukskrivning eller – allra helst – förebygga besvären innan dess. Diagnoserna står för mer än hälften av alla sjukskrivningsfall. 

Behandlingarna som ges är kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) och multimodal rehabilitering (MMR).

Källa: SKL