Det är Olle Lundberg, professor vid CHESS (Centre for Health Equity Studies) i Stockholm, som har utsetts att leda den kommission för jämlik hälsa som statsminister Stefan Löfven aviserade i regeringsförklaringen.

Uppdraget för kommissionen är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper, men också hälsoskillnader mellan könen ska uppmärksammas.

Regeringens mål är att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation, och kommissionen ska lämna förslag till både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

Inspiration till kommissionen kommer bland annat från den så kallade Marmot-kommissionen, som på uppdrag av WHO analyserat förutsättningarna för en jämlik hälsa.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017, men kommissionen ska presentera förslag löpande under arbetets gång.

Läs även:
Upptaktsmöte om jämlik hälsa