I januari i år blev botande kirurgi vid peniscancer koncentrerad till två nationella enheter i Sverige, Malmö och Örebro (LT nr. 14-15/2015). Nu föreslår RCC att samma sak görs när det gäller sju andra ovanliga cancerbehandlingar, bland annat mjukdelstumörer i skelett, muskler och buk, analcancer, vulvacancer och cancer i matstrupen och övre magmunnen.

I remissen föreslår de att de sju cancerbehandlingarna ska koncentreras till fyra eller färre platser i Sverige.

– RCC:s rekommendation innebär ett svårt och utmanande arbete för hälso- och sjukvården. Men det finns i dag en stor enighet om att vi ändå måste göra detta tillsammans för patienternas bästa, säger Gunilla Gunnarsson, ordförande i RCC i samverkan, i ett pressmeddelande.

Landstingen har till den 30 oktober på sig att svara på RCC:s förslag. Då ska de även uppge om de vill driva en nationell vårdenhet för någon av de föreslagna cancerbehandlingarna.

De sju cancerbehandlingarna i RCC:s förslag

  • Analcancer
  • Vulvacancer
  • Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC)
  • Isolerad hyperterm perfusion
  • Muskulo-skeletala sarkom
  • Buksarkom
  • Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer

Läs remissen här.