Mest ökade MRSA (19 procent) och VRE (77 procent). ESBL-bildande tarmbakterier ökade med 9 procent och Folkhälsomyndigheten är särskilt bekymrad över att den besvärliga ESBL-carba har blivit vanligare. 2013 rapporterades 39 fall, förra året 46.

– Vi ser nu att flera av de rapporterade fallen av denna aggressiva variant har smittats på okänt sätt inom landet. Det kan tolkas som att vi har en viss spridning i Sverige, säger Olov Aspevall, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Under 2014 fortsatte antibiotikaförsäljningen att dyka nedåt, mest minskade försäljningen av antibiotika mot luftvägsinfektioner. Men i slutet av 2014 och början av 2015 har en ökning skett. Enligt Folkhälsomyndigheten kan det vara ett trendbrott, men den svåra influensasäsongen kan också vara en förklaring.

Läs mer: ESBL-CARBA kan bli ett problem i svensk sjukvård. Läkartidningen nr 32–33/2013