Att kunna gå in gratis på Medicinska riksstämman har länge varit en uppskattad medlemsförmån i Läkaresällskapet. Men sviktande besökssiffror ledde till att man för att klara ekonomin 2012 beslutade att ta ut en reducerad entréavgift även av medlemmar.

Året efter noterades ett starkt ras i medlemssiffrorna, något som sattes i samband med beslutet att slopa det avgiftsfria inträdet på riksstämman.

Sedan dess har evenemanget flyttat till kongresslokalen Waterfront i centrala Stockholm. Besökssiffrorna har fortsatt att dala, men Läkaresällskapets ekonomi har stabiliserats, och nu har man därför beslutat återinföra fritt inträde för medlemmar.

– Vidareutbildning och fortbildning av läkare i breda medicinska frågor är viktigt och i år hoppas vi att fler nu ges möjlighet att delta, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, i ett pressmeddelande.