I dagsläget är arbetsmiljön för kirurgerna på akutmottagningen i Karlstad oacceptabel, menar Värmlands läkarförening. Deras arbetsstationer är placerade i en trång reception där läkarna blir störda av förbipasserande patienter och personal, övervakningsutrustning som låter och dålig ventilation. Anledningen till placeringen är enligt arbetsgivaren att klinikerna strävar efter ett teambaserat arbetssätt mellan läkare och sjuksköterskor inom respektive specialistområde.

Ett förslag från arbetsgivaren är att i stället på prov placera kirurger i den expedition där medicinläkare redan sitter och arbetar. Värmlands läkarförening menar dock att förslaget inte alls bidrar till någon förbättring av arbetsmiljön och har därför gått vidare med en 6:6a-anmälan enligt arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan har frågan varit uppe vid flera tillfällen, men det har ändå inte skett någon förbättring. Vid en ombyggnation för två år sedan beslutades om flytt av expeditionen, något som senare aldrig skedde. Under en testperiod infördes en gemensam expedition för läkare och sjuksköterskor, men en utvärdering av projektet i juni 2014 visade att arbetsmiljön var undermålig.

Läkarföreningen anser att det i dagsläget finns en överhängande risk för missförstånd och felaktigheter som både går ut över patienterna och drabbar läkarna i deras yrkesutövning.