Det har blivit dyrare för sjukhusen att klämma in för många patientsängar på alltför trånga eller i andra avseenden olämpliga utrymmen.

För några år sedan valde Arbetsmiljöverket att ta i med hårdhandskarna. Vitesbeloppen för arbetsmiljörisker kopplade till överbeläggningar höjdes ordentligt för att få landstingen att ta problemen på allvar.

2013 syntes effekten i domarna från förvaltningsrätten. Landstingen fick totalt betala 5,14 miljoner kronor i viten, efter att tidigare legat på 1–2 miljoner kronor per år.

Trenden har fortsatt även 2014. Landstingen har dömts att betala sammanlagt 4 miljoner kronor efter att ha överträtt Arbetsmiljöverkets förbud.

– Den springande punkten är att det ska bli känt högt upp i organisationen hur problembilden ser ut. Frågan har definitivt hamnat på rätt beslutsnivå, säger Lise-Lotte Hamfelt, nationell samordnare för hälso- och sjukvården på Arbetsmiljöverket, apropå de höjda vitesbeloppen.

Helsingborgs lasarett toppar viteslistan, precis som år 2013. Överbeläggningarna på sjukhuset har sysselsatt Arbetsmiljöverket i ett decennium. Sedan 2005 har de ett förbud att placera patientsängar så att det försvårar personalens arbete. 2009 höjdes vitesbeloppet från 30 000 till 100 000 kronor och 2011 till en miljon.

Efter rekordvitet på två miljoner kronor 2013 verkade dock läget ljusna. Lise-Lotte Hamfelt gav Helsingborgs lasarett som ett exempel på att de höjda vitesnivåerna har haft effekt genom att problemen lyfts till en högre beslutsnivå. Då hade Arbetsmiljöverket inte noterat några felaktigt placerade patientsängar vid sina senaste uppföljningar. 

Men framgången blev kortvarig. Snart fick Arbetsmiljööverket på nytt ett stort antal signaler om överbeläggningar. I mars förra året dömdes Region Skåne att betala en miljon kronor efter att patientsängar placerats intill väggar i korridoren så att det inte fanns 80 centimeters fritt utrymme – vilket är den gräns som arbetsmiljölagen anger – utmed både långsidorna.

I december dömdes lasarettet på nytt till att betala en miljon kronor efter att ha brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud. Enligt Region Skåne var skälet att man tvingats stänga ned vårdplatser på grund av en akut brist på sjuksköterskor. 

Det gör att Helsingborgs lasarett, som totalt betalt 5,3 miljoner kronor i viten, behåller den oattraktiva platsen som det mest vitesdrabbade sjukhuset i Sverige.

De allvarliga arbetsmiljöproblemen på sjukhuset fick Arbetsmiljöverket att kalla den politiska ledningen och de högsta tjänstemännen i Region Skåne till ett möte i februari i år. Då presenterade Region Skåne en åtgärdslista med 14 punkter. 

– Vi har inte varit där på något oanmält besök sedan dess, men ärendet är fortfarande öppet, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Näst mest fick Sahlgrenska universitetssjukhuset betala förra året, 900 000 kronor. Västra Götalandsregionen har sedan 2009 haft ett löpande vite hängande över sig.

Det innebär att de riskerar att betala 150 000 kronor per avdelning och tillfälle som Arbetsmiljöverkets förbud om att placera patientsängar i korridorer, dagrum, duschrum eller liknande utrymmen överträds. Vid en inspektion i april 2013 upptäckte Arbetsmiljöverket att sex vårdavdelningar hade gjort det. 

Hur pass effektiva är de höjda vitena, problemen verkar ju långt ifrån ha försvunnit?

– Även om man inte lyckats fullt ut är min bild att man har en mycket, mycket högre medvetenhet om problembilden högre upp i organisationerna, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Överbeläggningsproblematiken har ändrat karaktär det senaste året, enligt henne.

– På sina håll har man varit tvungen att stänga vårdplatser på grund av bristen på sjuksköterskor. När patienttillströmningen ökar kanske man använder dem ändå. Då blir det en överbeläggning – men den strider inte alltid mot förbudet.

Men vårdplatsbristen ger andra olyckliga effekter. Arbetsmiljöverket har exempelvis noterat ett ökat problem på flera sjukhus med att patienter blir kvar alltför längre på akutmottagningarna.

– På Helsingborgs lasarett har Vårdförbundet nyligen gjort en 6 6:a-framställan. De har bett oss ingripa eftersom patienter söker till akutmottagningen, men sedan inte kan slussas vidare eftersom det inte finns vårdplatser, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Utdömda viten för arbetsmiljöbrister 2014

  • Helsingborgs lasarett, 2 000 000 kronor
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset, 900 000 kronor
  • Kungälvs sjukhus, 600 000 kronor
  • Gävle sjukhus, 150 000 kronor
  • Danderyds sjukhus, 350 000 kronor

Källa: Arbetsmiljöverket