Den bortre tidsgränsen, som innebär att man inte får vara sjukskriven med sjukpenning mer än 2,5 år i sträck, ska avskaffas, enligt Socialdepartementet som vill att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2016.  

Nu är förslaget ute på en remissrunda. Läkarförbundet håller i sitt remissvar med om att gränsen bör tas bort, men tycker att det i så fall måste kombineras med förslag som går ut på att tidigt sätta in insatser och på andra sätt motverka att människor hamnar i långa, passiva sjukskrivningar.

Här pekar förbundet på arbetsgivarens, vårdens, den enskildes och Försäkringskassans viktiga roller. När det gäller arbetsgivaren bör det finnas ett tydligare ansvar att erbjuda arbetslivsinriktade insatser. En mer flexibel upptrappning vid återgången till arbetet är också viktigt, enligt förbundet som dock tycker att en viktig aktör har glömts bort i förslaget – företagshälsovården.

Förbundet saknar också en konsekvensanalys för sjukvården, och påpekar att det finns risk att ett slopande av den borte tidsgränsen kommer att innebära ökade kostnader för sjukvården.

Läs mer:
Regeringen avskaffar bortre tidsgränsen