Jonas Rastad var regiondirektör i Skåne sedan 2012 och har kritiserats bland annat för att begränsa de anställdas yttrandefrihet. Han har också kritiserats för att agera hotfullt, senast vid ett möte med Region Skånes revisorer.

– Jag har under mina fyrtio år i samhällets tjänst aldrig varit med om något liknande, sa Lars-Erik Lövdén (S), ordförande i revisionen, till Sydsvenskan den 16 maj.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, sa till Kvällsposten förra veckan:

– Vi har kommit till en gemensam överenskommelse. Jag vill inte kommentera kritiken mot honom egentligen men revisionens kritik har skyndat på processen och den senaste dispyten med revisorerna har han bett om ursäkt för.

Jonas Rastad kommenterade uppgörelsen om att han slutar i förtid i ett pressmeddelande från Region Skåne:

– I bästa samstämmighet har vi kommit fram till att jag avslutar mitt engagemang i Region Skåne. Det har varit mycket intressanta år och jag lyckönskar regionen och dess medarbetare samt de skånska medborgarna, säger Jonas Rastad, avgående regiondirektör. 

Jonas Rastad får ett avgångsvederlag på omkring 2 miljoner kronor, enligt Kvällsposten.

Beslut om ny regiondirektör fattas av regionstyrelsen den 4 juni. Föreslagen är Alf Jönsson, landstingsdirektör i  Kalmar län.

– Alf Jönsson har under drygt tio år som landstingsdirektör lett Kalmar län. Sjukvården i Kalmar håller mycket hög kvalitet och är samtidigt kostnadseffektiv. Landstinget uppvisar generellt goda ekonomiska resultat. Han är känd för sitt lyssnande och långsiktiga ledarskap. Det är just en sådan långsiktighet och förmåga att lyssna till medarbetare och patienter som den skånska sjukvården behöver, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.