De nationella rekommendationerna säger att patienter med lindrig samhällsförvärvad lunginflammation bör behandlas med smala antibiotika såsom bensylpenicillin eller penicillin V. Trots det behandlas 50–70 procent av sjukhusvårdade patienter med bredare antibiotika, enligt Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Karolinska institutet analyserat nationella data från Infektionsläkarföreningens register, som innehåller cirka 15 000 vårdtillfällen med sjukhusvårdad lunginflammation. Resultaten visar att dödsfall efter 30 och 90 dagar inte var vanligare hos patienter som fått behandling med smala antibiotika än hos de som fått bred behandling. Patienter som fått bensylpenicillin eller penicillin V hade inte heller längre vårdtid eller större behov av intensivvård jämfört med de som fått bred behandling.

Fler analyser återstår att göra innan resultaten publiceras i en vetenskaplig tidskrift, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.