Förra året meddelade Datainspektionen, DI, i ett beslut att landstinget i Uppsala län måste ta bort den så kallade ombudsfunktionen som finns i nätjournalerna. Funktionen innebär att en patient kan ge någon annan behörighet att logga in på nätjournalen, exempelvis för att kunna följa vad som händer under en sjukhusvistelse.

DI fann kort och gott att en sådan funktion saknade stöd i lagen, som bara medger direktåtkomst till en patients egna journaluppgifter. Nu har förvaltningsrätten i Stockholm, dit landstinget överklagade beslutet, kommit fram till att DI:s beslut var korrekt.

I det nationella regelverk för nätjournaler som Inera tagit fram ingår att det ska finnas möjlighet för vuxna att utse andra vuxna som ombud. Inera har meddelat att man inte tänkte ändra i regelverket innan den rättsliga prövningen slutförts, men att man skulle följa domstolens beslut.

I utredningen Rätt information i vård och omsorg (SOU 2014:23) föreslås att lagen ändras så att det blir möjligt att ge anhöriga direktåtkomst till nätjournaler.