Vetenskapsrådet, VR, meddelade på måndagen att man med omedelbar verkan stoppar utbetalningen av forskningsmedel till den gästprofessor i kirurgi på Karolinska institutet, KI, som anklagats för forskningsfusk i samband med transplantationer av konstgjorda luftstrupar. Medlen avser ett projekt där man på motsvarande sätt vill utveckla konstgjorda matstrupar.

Som skäl för beslutet anger VR att professorn brutit mot myndighetens villkor genom att bland annat ha utfört forskning utan etiktillstånd och vid ett flertal tillfällen publicerat felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vetenskapliga tidskrifter.

I ett pressmeddelande säger VR:s generaldirektör Sven Stafström att man ser mycket allvarligt på det som inträffat och att det är avgörande för förtroendet för forskning att forskare som bedriver verksamhet med allmänna medel inte fuskar eller handlar oetiskt.

Beslutet från VR innebär att man inte inväntar den oredlighetsutredning som för närvarande pågår på KI och som beräknas bli klar i slutet av juli.

Hur kommer det sig att ni inte avvaktar KI:s utredning?

– Vi har noga följt ärendet under längre tid och vi har ställt ett antal frågor till KI och efter att ha fått svar på dem tycker vi att vi har det underlag som vi behöver för att fatta det här beslutet, säger VR:s generaldirektör Sven Stafström.

Genom sitt beslut tar VR ställning i en av de avgörande frågorna i hela ärendet, den om operationerna av konstgjorda luftstrupar utgjorde forskning eller vård. Karolinska sjukhuset, där operationerna utfördes, hävdar att de endast utgjorde vård, vilket innebär att kravet på etiktillstånd faller. Om operationerna bara var vård skulle det dessutom kunna leda till att gästprofessorn skulle kunna gå fri på rent formella grunder, då något som inte är forskning ju inte kan vara oredlig dito.

Vad är avgörande för att ni bedömer det som forskning?

­– Om det bara är vård så ska det vara kunskap och beprövad erfarenhet och det anser vi inte det här vara. Det är ju också publicerat i forskningstidskrifter som om det är forskningsresultat, säger Sven Stafström.