Arbetsgruppen föddes i svallvågorna efter NPM-debatten. Projektet startades av Ingemar Engström som är ordförande i sällskapets etikdelegation, sällskapets tidigare ordförande Peter Friberg och ledamoten Karl Sallin. I arbetsgruppen ingår också initiativtagarna till Läkaruppropet, Lollo Makdessi och Märit Halmin.

Rapporten, där arbetsgruppen presenterar sina preliminära slutsatser, sänds nu ut på remiss med syfte att få fart på en debatt om hur hälso- och sjukvården ska styras och organiseras.

Karl Sallin är ordförande för gruppen.

– Målet är en jämlik hälso- och sjukvård av hög medicinsk kvalitet som svarar mot patienters och närståendes behov samt samhällets resurser och prioriteringar. Den viktigaste förutsättningen är det mänskliga mötet där patientens värderingar och behov synliggörs i samspel med professionell kompetens. Utifrån denna utgångspunkt behöver vi utveckla svensk hälso- och sjukvård, säger han i ett pressmeddelande.

I rapporten föreslår gruppen åtta förändringar:

  • Alla invånare erbjuds en fast läkarkontakt med allmänmedicinsk specialistkompetens.
  • Hälso- och sjukvård, medicinsk utbildning och forskning organiseras och drivs i universitets- sjukvårdsområden.
  • Hälso- och sjukvården finansieras genom ramanslag.
  • Kvalitetsutveckling sker genom professionell granskning och klinisk revision.
  • Styrsignalerna i hälso- och sjukvården reduceras och harmonieras.
  • Det personliga ansvaret i hälso- och sjukvården stärks.
  • Obligatorisk fortbildning för alla specialistläkare införs.
  • Övergripande reformer av hälso- och sjukvården utvärderas systematiskt.

Gruppen anser att antalet allmänläkare behöver fördubblas till 2025. Det ska ske dels genom nationell reglering av ST-tjänster, dels en satsning på specialistläkare som vill omskola sig till specialister i allmänmedicin.

Gruppen vill även se en utveckling av arbetet med prevention och folkhälsa, samt särskilda åtgärder för att stärka och bevaka den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården.

Slutsatserna är arbetsgruppens egna, och inte något officiellt ställningstagande för Läkaresällskapet. Remissvaren ska vara inne i mitten av september. De kommer att ligga till grund för Läkaresällskapets arbete med att forma en policy för hur hälso- och sjukvården bör utvecklas.

Läs mer:
Läkaresällskapet startar projekt med Läkaruppropets initiativtagare