Samtalet arrangerades av Föreningen homosexuella läkare och refereras i Svenska Dagbladet. Tidningen berättar att deltagarna, läkare av olika slag, vittnade om både bristande kunskaper och dåligt bemötande. För att råda bot på detta föreslogs fortbildning.

Andrea Asplund, ST-läkare i allmänmedicin, framhöll enligt Svenska Dagbladet att läkare behöver både teoretisk kunskap och praktisk övning i att prata om sexualitet. De behöver även reflektera över sitt eget beteende, menade hon.