Inspektionen för vård och omsorg, IVO, berättar på sin webbplats att det tidigare inte funnits någon blankett för att anmäla överförskrivningar. Nu har myndigheten tagit fram en sådan. Den finns på IVO:s webbplats och ska efter att den fyllts i skickas till den regionala avdelning som har tillsyn över apoteket.

IVO konstaterar att personal som expedierar läkemedel har en skyldighet att att anmäla till IVO om det finns en misstanke om överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

-– Vi anser att det är till fördel om anmälningar sker redan vid tidig misstanke om överförskrivning och vi vill ge anmälaren bättre förutsättningar för att kunna anmäla, säger Katarina Lagerstedt, avdelningschef på IVO, till myndighetens webbplats.